“Cleansing the doors of perception”

“Cleansing the doors of perception” is een uitspraak van een van mijn belangrijkste leermeesters, Grant Soosalu, founder van het gedachtengoed van mBraining & mBIT. Echt een magnifieke spreuk. Toe ik deze spreuk de eerste keer hoorde, voelde ik hem conceptueel wel, en eigenlijk begreep ik hem ook weer niet.

Nu 8 jaar later heeft deze spreuk een hele nieuwe wending gekregen in de manier waarop ik mijn leven doe en dus ook mijn werk als trainer & coach. En dit artikel hoopt je een zetje in de rug te geven om ook jouw deuren van perceptie eens grondig schoon te maken.

Als je de literatuur van de afgelopen 15 jaar bekijkt omtrent meesterschap is er een eenduidige overeenkomst in meerdere karakteristieken wat ‘meesterschap’ behelst. Een daarvan is dat ‘meesters’ in staat zijn om gelijktijdig meerdere realiteiten te kunnen ‘vasthouden’ zonder zich te vereenzelvigen met een realiteit. En dus een objectievere realiteit kunnen zien.

“Mastery is a discipline of continually clarifying and deepening our personal vision, of focusing our energies, of developing patience, and of seeing reality objectively” – Peter M. Senge

Onze deuren naar perceptie dienen eens grondig schoon gemaakt te worden. En hoe, is weer voor een ieder anders. Maar voor iedereen begint het met bewustzijn in het moment, in het NU, zonder oordeel. Bewustzijn over emoties, gedachten, gedrag, zonder oordeel! Misschien wel het moment tussen stimulus en response, zoals Viktor Frankl dat zo prachtig omschrijft in zijn boek “De Zin van het Bestaan”.

Bewustzijn in het nu, vraagt onder andere dat je in staat bent om je interne milieu (binnenkant) te beheren, te reguleren. En je interne milieu wordt weer geregeerd door je autonome zenuwstelsel. Je Autonome Zenuwstelsel (AZS) is een neuraal, adaptief en complex netwerk met capaciteiten als leren, geheugen, reguleren en plasticiteit (eigenlijk net een brein). En omdat het autonoom heet (buiten bewustzijn) denken we dat we daar geen controle op hebben. Niets is minder waar!

Echter vanaf het moment dat je geboren bent (je AZS en buikbrein ontstaat eerder dan je cognitieve brein) begint je AZS allerlei zaken op te slaan en te leren en, afhankelijk van je omgeving, op een bepaalde manier te ontwikkelen. Als je een veilige bedding (lees liefde) hebt waarin je opgroeit, ontwikkeld je AZS zich heel anders dan wanneer er geen veilige bedding aanwezig is. En dat uit zich op latere leeftijd dan weer in allerlei karakteristieken. En situaties op later leeftijd kunnen daar een zeer grote invloed op hebben.

Gelukkig is gebleken uit onderzoek dat we wel degelijk invloed hebben op ons AZS. Mensen die de Wim Hof Methode, Somatische  of mBIT kennen, weten daar alles van. Maar er is nog iets belangrijks met betrekking tot het autonome zenuwstelsel. Als je Stephen Porges er op na leest, spreekt hij van ons 6e zintuig. Onze AZS zorgt voor homeostase middels het concept van neuroceptie. Een ingewikkeld proces van het monitoren van ons interne (binnenkant) en externe milieu (buitenkant). Oftewel interoceptie en exteroceptie. Je herkent hier misschien wel Fight|Flight|Freeze|Social

Een mooie video van het polyvagal institute laat je het zien

Deze laatste 4 autonome responsen (Fight|Flight|Freeze|Social), daar hebben wij wel degelijk invloed op. Sterker nog de neurologische paden die zijn ontwikkeld zijn opvoedbaar en veranderbaar. En natuurlijk geldt hoe eerder hoe beter.

Er is altijd veel aandacht geweest voor de Fight|Flight & Freeze respons in de literatuur. De eerste  2 komen vanuit onze Sympathische tak (SP) van het AZS en de Freeze vanuit het dorsale gedeelte van het parasympatische deel (PSP) van het AZS. Er is er echter nog eentje die mateloos belangrijk is. Iedere ouder, docent, trainer, manager, coach, therapeut (eigenlijk de hele wereld) zou hierin getraind dienen te worden. Deze ventrale PSP tak van ons AZS heeft een dermate grote impact of hoe wij ons zelf doen (en ervaren) en het mooie is deze tak kan getraind en gecoacht worden. En dat is dus wat we binnen mBIT & mBraining doen. Niet om het een of ander, maar vóór mBIT & mBraining duurde mijn coach trajecten 10 sessies. Tegenwoordig nog slechts 3 – 5 én met een dieper resultaat.

Bijvoorbeeld: Als jij vanuit vroeger hebt geleerd om je omgeving te scannen of te voelen, omdat er gevaar dreigde, kan het nu betekenen dat je hyper-vigilant bent (hyper-waakzaam of altijd op je hoede). vanuit mbraining zou dit mogelijk betekenen dat je veel vanuit je hoofd en buik reageert en mogelijk wat moeite hebt met je hart energie.

Als je vroeger geleerd hebt om de pijn die er was bij je vader en/of moeder te dragen, loop je de kans dat er in het NU onduidelijkheid is over je eigen gevoelens en mogelijk je eigen grenzen. Vanuit mbraining bekeken, doe je veel met je hart wat je eigenlijk met je buik zou moeten doen.  En zo kan ik nog wel even door gaan.

Implicatie: Het Autonome Zenuwstelsel stuurt alles totdat je je er van bewust wordt. Dan kan jij het sturen!

Applicatie: Dat zijn er te veel om op te noemen. Hier toch maar een aantal;

# Heropvoeden van het autonome zenuwstelsel.

# Controle nemen over AZS via 9 bruggen

# minder praten, meer voelen

# omgaan met stress & angst

# echt leren loslaten, vergeven of integreren

# werken met trauma

Wil jij je als mBIT Coach je verder verdiepen? Kijk dan eens bij de mBIT Master Coach Training welke plaats vindt in Januari 2022. 3,5 dag gaan we de diepte in met de applicaties van het autonome zenuwstelsel voor coaching. JE COACHING ZAL NOOIT MEER HETZELFDE ZIJN!

Geen mBIT Coach en toch de verdieping in voor je eigen reis? Kijk eens bij de mBIT Persoonlijk Leiderschap, Vitaliteit & Bewustzijn. 3 dagen de diepte in voor je eigen persoonlijke reis!

Mocht je willen reageren op dit artikel of meer willen weten?

Voel je vrij en stuur een mail naar info@mbraining.nl